Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Wachtwoord beheer

Een eenvoudig wachtwoord is makkelijk te kraken en kan onder andere leiden tot diefstal en fraude. Toch blijft het een uitdaging voor medewerkers om een goed wachtwoord te kiezen, zeker met het toenemende aantal accounts waar medewerkers toegang toe willen. Mensen zijn namelijk niet uitgerust met de mentale kracht die nodig is voor het bedenken en onthouden van de vele wachtwoorden die nodig zijn voor al hun accounts, en die om de zo veel tijd vernieuwd moeten worden. Om het probleem nog erger te maken, zijn computers heel goed in het kraken van wachtwoorden…