Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Vragen om ondersteuning

Moderne medewerkers willen:

  • Toegang tot systemen en informatie
  • Hulp bij dreigingen en incidenten
  • Duidelijke richtlijnen
  • Geen ongemak

Met deze wensen in het achterhoofd kunnen interventies om cyberveilig gedrag te vergroten worden ontwikkeld, die de medewerker ondersteunen daar waar ze het nodig hebben. Door medewerkers te faciliteren en ondersteunen in het cyberveilig handelen – in plaats van hen dingen te verbieden of dingen te bemoeilijken – wordt de kans groter dat zij cyberveiliger handelen conform de organisatierichtlijnen. Met andere woorden: kies de weg van de minste weerstand om cyberveilig handelen in de hand te werken.