Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Updates niet uitvoeren

Het uitvoeren van een update is een taak die de medewerker nooit goed uitkomt (druk, druk, druk). Dit is echter wel essentieel voor het beschermen van de verschillende devices die de medewerker gebruikt voor het uitvoeren van zijn werk.