Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Toegang

Medewerkers vertonen bepaald gedrag, omdat ze binnen bepaalde randvoorwaarden willen werken. Ze willen bijvoorbeeld toegang hebben tot internet of toegang tot documenten op verschillende locaties. Ze willen dit omdat dit helpt bij of noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werk.