Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Toegang tot veilig werken

Veilig werken heeft ook een fysieke component. Door de werkplek goed in te richten worden medewerkers ondersteund bij het maken van veilige keuzes voor het uitvoeren van hun werk.