Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Toegang op het werk en thuis

Voor toegang tot verschillende accounts, bestanden en software op andere plekken dan het werk, zijn er allerlei oplossingen die medewerkers helpen om op een veilige manier gebruik te kunnen maken van devices, netwerken en systemen.