Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Opladen device op systemen

Het opladen van een device aan IT-systemen brengt risico’s met zich mee. Zo kunnen virussen, malware en dergelijke makkelijk op de systemen of op het device terecht komen. Het veilig opladen van devices is daarom van groot belang.