Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Onwetendheid en nalatigheid

Onveilig handelen door onwetendheid of nalatigheid komt vaak voor. Het niet melden van cyberproblematiek en slecht wachtwoordbeheer zijn twee issues die veel bedrijven herkennen. Daarnaast kunnen medewerkers onveilig gedrag vertonen doordat ze de dreiging niet herkennen.