Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Onveilig webgedrag

Niet alle websites zijn even goed beveiligd of betrouwbaar. Soms kunnen medewerkers de risico’s niet inschatten of hebben ze niet in de gaten dat het om een mogelijk onveilige site gaat.