Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Overal werken

Overal, op ieder moment en op verschillende locaties werken begint de standaard te worden. Dit brengt een aantal risico’s met zich mee. Zo werkt men op openbare plekken, heeft de medewerker vaak toegang nodig tot internet en kan de werkplek niet altijd afgeschermd worden.