Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Onveilig downloaden en openen van bestanden

Het onveilig downloaden en openen van documenten kan een ingang bieden voor hackers. Zo kunnen zij toegang krijgen tot informatie of het systeem infecteren.