Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Niet melden

Het niet melden van cybersecurity-incidenten zorgt ervoor dat organisaties niet goed weten welke risico’s zij lopen en deze niet (tijdig) kunnen verhelpen.