Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Niet locken computer

Weglopen van de computer zonder de computer te locken komt veel voor. Onbevoegden kunnen op deze manier toegang krijgen tot informatie die niet voor hen bestemd is.