Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Niet afschermen digitale werkomgeving

Onbeveiligd werken in het openbaar kan de deur openzetten voor onbevoegden om in te tappen op datastromen (bijvoorbeeld door ‘shoulder surfing’). Hiermee kunnen ze informatie zien die niet voor hen bedoeld is of malafide software installeren op het betreffende device.