Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Neem het mij uit handen

Ontlast de medewerker door bijvoorbeeld technologie te gebruiken die inloggen makkelijker maakt of het uitvoeren van updates minder verstorend maakt.