Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Nalatigheid

Vergeten is menselijk en fouten maken ook maar wanneer mensen uit gemakzucht of met opzet cyberonveilig handelen kunnen we spreken van nalatigheid. Wanneer medewekers opzettelijk risicovol handelen vergt dat drastische maatregelen. Wanneer medewerkers echter uit gemakzucht cyberveiligheid links laten liggen, is het wellicht de moeite waard om te achterhalen waarom. Is er sprake van conflicterende verwachtingen? Of misschien van onduidelijke of onuitvoerbare richtlijnen? Afhankelijk van de oorzaak van de nalatigheid kan men kiezen voor een andere passende interventie.