Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

My own personal assistant bij dreigingen

Faciliteer veilig online gedrag door medewerkers te ondersteunen bij dreigingen door middelen te bieden om veilige keuzes te maken of door tools te bieden waarmee medewerkers zelf kunnen controleren of links, bijlagen, etc. veilig zijn.