Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Leer het mij

Het leren, trainen en communiceren over cybersecurity is een eerste stap in het faciliteren van cyberveilig gedrag. Kennis en bewustwording zijn niet voldoende voor een gedragsverandering richting veilig gedrag, maar maken er wel onderdeel van uit.