Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Kwijtraken hardware

Het kwijtraken van hardware is altijd vervelend, maar als vertrouwelijke bedrijfsinformatie hiermee op straat komt te liggen, zijn de risico’s voor organisaties groot.