Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

In het openbaar werken

Werken op openbare plekken brengt als risico met zich mee dat het niet mogelijk is om de digitale werkplek af te schermen. ‘Shoulder surfing’ kan ertoe leiden dat informatie bij onbevoegden terechtkomt.