Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Help mij om het zelf te doen

Duidelijke richtlijnen helpen de medewerker gewenst gedrag te vertonen. Het uitdragen en terug kunnen vinden van dit beleid is belangrijk voor de medewerker om het zelf te kunnen doen.