Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Geen ongemak

Medewerkers willen zonder ‘gedoe’ hun werk kunnen doen. Als de werkgever het voorkomen van ongemak faciliteert, wordt het de medewerker makkelijker gemaakt om cyberveilig te handelen. Met andere woorden: maak het de medewerker makkelijk!