Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Dreigingen worden niet herkend

Het niet herkennen van een dreiging kan voorkomen, doordat de medewerker niet op de hoogte is van de mogelijk dreigingen, de dreigingen zich in andere vormen voordoen dan men gewend is, of doordat de medewerker een verkeerde inschatting maakt.