Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Preventieve assistentie vanuit het systeem

Het faciliteren van cyberveilig gedrag van medewerkers kan ook automatisch ingericht worden door bijvoorbeeld de medewerker om te leiden of te attenderen op alternatieven.