Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Assistentie bij melden

Door het melden van incidenten eenvoudig te maken, kan het aantal meldingen toenemen. Denk aan het mogelijk maken van anonieme meldingen of meldingen via een knop in Outlook.