Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Assistentie bij dreigingen

Het assisteren van de medewerker in het herkennen en melden van cyberdreigingen helpt de organisatie om beter inzicht te krijgen in de cyber-problematiek die speelt op de werkvloer. Op basis hiervan kan de medewerker beter gefaciliteerd worden in het herkennen en afweren van dreigingen.