Over de TNO Cyber Security Assistant

Bedrijven werken aan technologische oplossingen om cybersecurity te vergroten. Hoe goed IT-systemen technisch ook beveiligd zijn, incidenten door menselijk gedrag zijn niet uit te sluiten. Gebruikers van software maken zichzelf van tijd tot tijd kwetsbaar door onveilige sites te bezoeken, mazen te zoeken om gemakkelijker hun doelen te bereiken, of zich te laten verleiden om gevoelige informatie weg te geven. Veel bedrijven wapenen zich tegen deze menselijke risico’s door hun personeel via bewustwordingsprogramma’s en trainingen te informeren over cyberrisico’s en hoe daarmee om te gaan. Helaas laat de praktijk zien dat dit in veel gevallen niet voldoende is om het gewenste effect te bereiken. Bij het denken over digitale veiligheid ontbreekt vaak een goede analyse van de menselijke factor: waarom vertonen medewerkers dit gedrag? TNO gelooft dat menselijk gedrag één van de pijlers is van een succesvol en geïntegreerde aanpak van cybersecurity.

Maar hoe bereik je dan wel het gewenste effect? Hoe zorg je voor interventies die inspelen op de redenen die werknemers hebben om cyberonveilig gedrag te vertonen? De CSA ondersteunt op een gestructureerde manier het analyse- en ontwerpproces om tot passende interventies te komen.

De Cyber Security Assistent is bedoeld voor diegene die zich binnen hun organisatie bezighouden met het verbeteren, handhaven en monitoren van de cybersecurity.

Mogelijke gebruikers zijn:

  • Cybersecurity-experts binnen de security afdeling van grote organisaties.
  • Ondernemers van kleinere bedrijven die geen experts hebben en hun cybersecurity willen vergroten.
  • Consultants die securitydiensten aanbieden aan klanten en hun dienstenportfolio willen verbreden.

De Cyber Security Assistent helpt professionals met het analyseren van cybersecurity problematiek en draagt interventies aan die bij deze problematiek aansluiten. Echter, een goede implementatie van een interventie in een organisatie is en blijft maatwerk.

Interventie op maat voor uw organisatie?

Elke organisatie heeft haar eigen risicoprofiel en bedrijfscultuur. Cybersecurity is divers en omvat meerdere gekoppelde risico’s. TNO kan u helpen met het ontwikkelen van een interventiebeleid dat is afgestemd op uw organisatie. Meer informatie?

Dr. Rick van der Kleij

088 866 5855
rick.vanderkleij@tno.nl