Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Wasstraat

Gadgets & Tools
Faciliteer een wasstraat waar medewerkers de veiligheid van een bijlage of link zelf checken.

Interventie op maat voor uw organisatie?