Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Software voor thuis

Gadgets & Tools
Bied software voor thuisgebruik aan, zodat er minder noodzaak is om gratis en illegale software te gebruiken. Hiermee faciliteer je de medewerker in het vertonen van veilig online gedrag en krijgt cybercrime minder kans.

Het gebruik van illegale of gratis software kan cybersecurity-risico’s veroorzaken. Door software voor thuisgebruik aan te bieden, wordt voorkomen dat medewerkers het zelf gaan regelen. Hiermee help je de medewerker in het vertonen van veilig online gedrag en krijgt cybercrime minder kans.

Implementatie

Bied medewerkers gratis software aan (zoals Microsoft Office) voor thuisgebruik op verschillende soorten devices. Medewerkers kunnen deze software downloaden op devices die zij gebruiken voor werk-gerelateerde doeleinden.

Interventie meten

Zelfrapportage

Door middel van zelfrapportage kan worden nagegaan of medewerkers weten dat er gratis software aangeboden wordt door de organisatie en of zij al gebruik maken van deze service. Daarnaast kan gevraagd worden of medewerkers begrijpen wat de risico’s zijn van het gebruik van illegale of gratis software.

Loggen

Er kan geregistreerd worden hoe vaak de software gedownload is. Daarnaast kan geregistreerd worden hoeveel devices geïnfecteerd zijn geraakt door het downloaden van onveilige software aan de hand van gemelde incidenten bij de helpdesk.

Interventie op maat voor uw organisatie?