Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Serious Games

Mens
Leer medewerkers op een leuke manier hoe ze cyberveilig kunnen handelen.

Door middel van serious games kan spelenderwijs informatie overgebracht worden aan medewerkers. Serious games geven inzicht in uitdagingen en dilemma’s, maar ook in mogelijke oplossingen en manieren om met risico’s om te gaan. Doelen die organisaties willen bereiken kunnen worden verwerkt in de serious game. Zo kunnen medewerkers op een leuke manier leren hoe ze cyberveilig kunnen handelen. Serious games kunnen worden ingezet voor bijvoorbeeld de volgende cyberonveilige gedragingen:

  • Niet melden
  • Niet herkennen van cyberdreigingen
  • Onveilig opladen device op systemen
  • Kwijtraken hardware
  • Onveilig informatie uitwisselen

Implementatie

Het ontwikkelen van een serious game kan veel tijd in beslag nemen. Het zoeken naar bestaande games zal dan ook zeker lonen.

Interventie meten

Zelfrapportage

De lessons learned van de serious game kunnen bij medewerkers worden uitgevraagd aan de hand van een vragenlijst of interviews.

Observeren

Tijdens de serious game kan er geobserveerd worden hoe medewerkers omgaan met bepaalde dilemma’s om een inschatting te kunnen maken welke onderwerpen nog meer aandacht verdienen en hoe medewerkers nog beter gefaciliteerd kunnen worden in cyberveilig gedrag.

Interventie op maat voor uw organisatie?