Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Redirect naar veilige opties

Technologie
Doe op het moment dat de noodzaak zich aandient, suggesties voor veilige alternatieven voor potentieel onveilige handelingen. Denk aan wanneer een medewerker een verdachte bijlage dreigt te openen.

Interventie op maat voor uw organisatie?