Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Powerbanks

Gadgets & Tools
Het uitdelen van powerbanks onder de medewerkers geeft een veilig alternatief om altijd en overal opgeladen te zijn.

Het onveilig opladen van devices kan ertoe leiden dat meerdere devices worden geïnfecteerd met bijvoorbeeld een virus. Het uitdelen van powerbanks onder de medewerkers geeft een veilig alternatief om altijd en overal opgeladen te zijn.

Implementatie

Deel powerbanks uit zodat medewerkers op een veilige manier devices kunnen opladen.

Interventie meten

Niet alle interventies lenen zich voor uitgebreide evaluatie. Het gebruik van powerbanks is hier een voorbeeld van. Bij powerbanks kan wel gemeten worden of en hoe ze gebruikt worden, maar inschattingen van het effect ervan op cyberveiligheid is beperkt. De aanname bij dergelijke interventies is dat het effect ervan nooit negatief zal zijn.

Interventie op maat voor uw organisatie?