Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Oplaadstations

Gadgets & Tools
Zorg ervoor dat medewerkers overal hun devices makkelijk kunnen opladen.

Het onveilig opladen van devices, door bijvoorbeeld een mobieltje te koppelen aan een IT-systeem zoals een laptop, kan ertoe leiden dat meerdere devices worden geïnfecteerd met bijvoorbeeld een virus. Zorgen van oplaadstations op strategische punten in de werkomgeving geeft een veilig alternatief om opgeladen te blijven.

Implementatie

Instaleer oplaadstations op strategische plekken binnen de werkomgeving zodat medewerkers op een veilige manier devices kunnen opladen.

Interventie meten

Niet alle interventies lenen zich voor uitgebreide evaluatie. Het plaatsen van oplaadstations is hier een voorbeeld van. Bij oplaadstations kan wel gemeten worden of en hoe ze gebruikt worden, maar inschattingen van het effect ervan op cyberveiligheid is beperkt. De aanname bij dergelijke interventies is dat het effect ervan nooit negatief zal zijn.

Interventie op maat voor uw organisatie?