Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Moderne Hardware

Technologie
De organisatie heeft er baat bij dat medewerkers moderne hardware gebruiken. Verouderde hardware kan nieuwe updates vaak niet verwerken, wat achterdeuren open laat voor cyberboeven.

Interventie op maat voor uw organisatie?