Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Micro-learning

Mens
Micro-learnings zijn korte, gefocuste leermomenten. De learnings richten zich op het verbeteren van prestaties. Doordat de belasting bij micro-learning minimaal is, zijn medewerkers eerder gemotiveerd de learnings te doorlopen.

Kennis over wat cyberdreigingen zijn en hoe je online veilig kunt handelen is de eerste stap voor veilig cybergedrag. Micro-learnings zijn korte, gefocuste leermomenten die gemeten worden in seconden, niet in minuten of uren. De learnings richten zich op het verbeteren van prestaties. Omdat de belasting bij micro-learning minimaal is (modules zijn kort en kunnen gevolgd worden wanneer het uitkomt), zijn medewerkers eerder gemotiveerd de learnings te doorlopen. Door middel van micro-learning worden leeractiviteiten over een langere periode verspreid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht en kunnen verschillende onderwerpen aan bod komen.

Implementatie

Micro-learning kan op veel verschillende manieren worden aangeboden. Het lijkt aannemelijk dat microlearning goed ingezet kan worden voor het verhogen van de cyber awareness van medewerkers. Welke dreigingen kun je tegenkomen? En welke gedragingen zijn ongewenst of zelf niet toegestaan binnen de organisatie? Voorbeelden van uitwerkingen van micro-learning zijn filmpjes, puzzels, quizjes, voorlichting of kleine taken. Het aanbieden van micro-learning interventies aan medewerkers wordt vaak digitaal gedaan en het liefst op het moment dat de medewerker tegen problemen aanloopt of toch even een minuutje tijd heeft. Ook leuk is om micro-learning over cyberveiligheid te combineren met andere onderwerpen zoals fysieke veiligheid, overige beleidszaken, en aankondigingen en informatie van algemene nut.

Interventie meten

De onderstaande metingen geven alleen inzicht in hoe met de micro-learnings is omgegaan, niet in de mate waarin het doelgedrag is veranderd aan de hand van de micro-learnings. Om inzicht te krijgen in de mate van gedragsverandering is het noodzakelijk om gepaste en relevante key performance indicators te identificeren voor dat gedrag en deze op een geschikte manier te meten.

Zelfrapportage

Vragenlijsten zijn een goede manier om de medewerkers te vragen naar wat zij geleerd hebben van de micro-learnings en hoe ze deze methode ervaren. Ook kan nagegaan worden of de momenten waarop de micro-learnings werden aangeboden geschikte momenten waren.

Loggen

Het systeem kan loggen hoeveel medewerkers daadwerkelijk de micro-learnings hebben bekeken en voltooid. Daarnaast kan bekeken worden wat de prestaties van medewerkers waren wanneer er sprake is geweest van een opdracht, quiz of toets. Ook kan er gekeken worden naar hoeveel procent van de micro-learnings daadwerkelijk door iedere medewerker bekeken is en of hier een verloop in zit.

Interventie op maat voor uw organisatie?