Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Meldknop

Gadgets & Tools
Om specifiek het melden van (mogelijke) phishing e-mails te faciliteren, kan een meldknop beschikbaar worden gemaakt in een systeem dat al wordt gebruikt.

Om specifiek het melden van (mogelijke) phishing e-mails te faciliteren, kan een meldknop beschikbaar worden gemaakt. Door het melden niet via een ander systeem te laten lopen, maar juist te implementeren in een reeds gebruikt systeem, wordt het voor medewerkers gemakkelijker gemaakt om een melding te doen. Dit kan bijvoorbeeld door de knop te implementeren in het emailprogramma.

Implementatie

Deze knop kan technisch op twee manieren worden geïmplementeerd, namelijk:

  • Via een invoegtoepassing die automatisch voor iedere medewerker zichtbaar wordt.
  • Via een standaard Outlook functie die een medewerker zelf instelt.

Interventie meten

Zelfrapportage

Om na te gaan of medewerkers op de hoogte zijn van een bepaalde knop in het systeem én of zij weten waar deze voor is, kan gebruik worden gemaakt van zelfrapportage, bijvoorbeeld door middel van een vragenlijst.

Loggen

Het loggen van meldingen, zowel het aantal als de aard van de melding, wordt vergemakkelijkt wanneer een meldknop gebruikt wordt, doordat het systeem de binnengekomen informatie registreert. In eerste instantie zou het mogelijk zijn om te bepalen in welke mate de meldknop gebruikt wordt in vergelijking met andere meldmethoden.

Interventie op maat voor uw organisatie?