Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Meerdere accounts op één device

Gadgets & Tools
Faciliteer flexibel devicegebruik door accounts voor gastgebruikers mogelijk te maken. Ook bijvoorbeeld op mobieljes.

Interventie op maat voor uw organisatie?