Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Mail onbekende afzenders in platte tekst

Technologie
Toon e-mailberichten van onbekende afzenders in platte tekst zonder opmaak. Dit biedt net even dat hulpmiddeltje om te zorgen dat ze niet de mist in gaan en per ongeluk op een gevaarlijke link klikken.

Mail van onbekende afzenders in platte tekst is een interventie waarbij een e-mailbericht alleen in platte tekst wordt getoont. Medewerkers klikken vaak per ongeluk op links; in een moment van onoplettendheid wordt even niet stilgestaan bij de mail en voor je het weet is het te laat. Het gaat hier om automatisch gedrag – een reflex – die nagenoeg niet via bewuste denkprocessen uit te schakelen is. Wanneer e-mails van onbekende afzenders in platte tekst worden aangeboden, waarbij de links niet actief zijn, wordt dit proces onderbroken. Dit biedt net even dat hulpmiddeltje om te zorgen dat je niet de mist in gaat.

Implementatie

De implementatie van deze interventie gaat om het deactiveren van HTML-indeling in e-mailberichten van onbekende afzenders. Het aanbieden van e-mailberichten van onbekende afzenders gebeurt met alleen platte tekst waarbij dus geen tekstopmaak, stijlen, koppelingen of afbeeldingen worden ondersteund.

Interventie meten

Loggen

Registratie van geinfecteerde devices zou moeten laten zien of deze interventie effect heeft gehad. Het aantal zou namelijk moeten afnemen.

Interventie op maat voor uw organisatie?