Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Hotspots

Gadgets & Tools
Laat medewerkers gebruik maken van hun mobieltje als hotspot. Daarmee is er minder noodzaak om op een onbekende wifi netwerk in te loggen. Een toereikend data-abonnement is uiteraard een voorwaarde.

Inloggen op een openbaar of onbekend Wifi-netwerk is makkelijk, maar er zijn ook risico’s aan verbonden. Een mobiele telefoon gebruiken als hotspot is vaak net zo makkelijk en geeft ook nog een snellere verbinding. Een toereikend data-abonnement is uiteraard een voorwaarde. Deze interventie is een technisch handigheidje dat sterk afhankelijk is van passend beleid, maar het laat wel expliciet zien dat de organisatie achter cyberveiligheid staat.

Implementatie

Indien de medewerker een werktelefoon heeft, kan men gebruik maken van de hotspot-functionaliteit. Zorg ervoor dat medewerkers zijn geïnformeerd over hoe een hotspot gebruikt kan worden en zorg voor toereikende data-abonnementen voor medewerkers, zodat er voldoende gebruik kan worden gemaakt van de hotspot-functionaliteit op de mobiele telefoon.

Interventie meten

Niet alle interventies lenen zich voor uitgebreide evaluatie. Het gebruik van hotspots is hier een voorbeeld van. Bij hotspots kan wel gemeten worden of en hoe ze gebruikt worden – hieronder staan hier voorbeelden van – maar inschattingen van het effect ervan op cyberveiligheid blijven beperkt. De aanname bij dergelijke interventies is dat het effect ervan nooit negatief zal zijn.

Zelfrapportage

Door middel van zelfrapportage kan worden nagegaan of medewerkers de risico’s kennen van het gebruik van onbekende of openbare netwerken. Daarnaast kan er worden gevraagd of de medewerkers hotspots gebruiken en zo niet waarom niet.

Observeren

Er kan aan medewerkers gevraagd worden of zij een dagboek bij willen houden over werken op locatie en het verbinden met internet en de bedrijfssystemen. In dit dagboek kunnen zij hun ervaringen en bevindingen noteren. Deze ervaringen kunnen na verloop van tijd besproken worden op bijvoorbeeld de afdeling of binnen de organisatie.

Loggen

Er kan gekeken worden naar de toename in het gebruik van mobiele data.

Interventie op maat voor uw organisatie?