Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Geef feedback

Mens
Help medewerkers leren over digitaal gedrag, alternatieven en onveilige sites door feedback te geven via het systeem.

Interventie op maat voor uw organisatie?