Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Gebruik privacy-protectors

Gadgets & Tools
Met een privacy-protector kunnen 'shoulder surfers' in openbare ruimtes niet meekijken.

Interventie op maat voor uw organisatie?