Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

File transfer tool

Gadgets & Tools
Maak een file transfer tool beschikbaar voor het uitwisselen van bestanden.

Het aanbieden van een digitale file transfer tool zorgt ervoor dat medewerkers geen gebruik hoeven te maken van onveilige methoden om bestanden uit te wisselen, bijvoorbeeld die vaak in de privésfeer worden gebruikt. Het op een onveilige manier uitwisselen van informatie kan ertoe leiden dat bedrijfsinformatie op straat komt te liggen.

Implementatie

Maak een file transfer tool beschikbaar voor het uitwisselen van bestanden. Draag het bestaan ervan en waar het te vinden is breed uit zodat medewerkers het weten te vinden als ze het nodig hebben. Stimuleer medewerkers om deze tool ook te gebruiken voor het uitwisselen van bestanden met familie of vrienden. Zo wordt het gebruik van deze veilige tool eerder een routine.

Interventie meten

Idealiter wil je weten of de file transfer tool gebruikt wordt in plaats van andere verzendmethoden. Dit kan gevraagd worden, maar beter nog is om informatie te loggen.

Zelfrapportage

Door middel van zelfrapportage kan worden nagegaan of medewerkers de file transfer tool kennen, gebruiken en hoe ze het ervaren.

Loggen

Er kan geregistreerd worden hoe vaak de file transfer tool is gebruikt.

Interventie op maat voor uw organisatie?