Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Encryptie

Technologie
Voer default encryptie in waar mogelijk, bijvoorbeld bij e-mails en het delen van bestanden.

Interventie op maat voor uw organisatie?