Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Datablockers

Gadgets & Tools
Zorg dat medewerkers op een verantwoorde manier hun devices altijd en overal kunnen opladen.

Het opladen van een device aan een IT-systeem kan risico’s met zich meebrengen, met name wanneer het onbekend is wat op het device staat of waarvoor het gebruikt wordt. Wanneer een device zoals een mobiele telefoon dreigt leeg te raken, kan het opladen snel prioriteit krijgen boven cyberveiligheid: een device wordt opgeladen aan een laptop of ander IT-systeem. In plaats van het verbieden van het onveilig opladen, kunnen manieren worden aangeboden om veilig opladen te faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van datablockers: een soort van sluis die wel stroom doorlaat, maar geen data.

Implementatie

Deel datablockers uit aan medewerkers.

Interventie meten

Zelfrapportage

Door middel van zelfrapportage kan worden nagegaan of medewerkers weten dat datablockers beschikbaar zijn en of zij de datablockers ook daadwerkelijk gebruiken. Daarnaast kan er uitgevraagd worden of medewerkers begrijpen wanneer en waarom datablockers van belang zijn.

Loggen

Er kan geregistreerd worden hoeveel devices geïnfecteerd zijn geraakt. Indien deze interventie effect heeft, zou dit aantal moeten afnemen.

Interventie op maat voor uw organisatie?