Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Databases betrouwbare websites

Mens
Geef gebruikers toegang tot een database waar ze kunnen checken of iets vertrouwd is of niet.

Interventie op maat voor uw organisatie?