Start de Cyber Security Assistent

Er zijn tal van mogelijkheden om het veilig handelen van medewerkers te faciliteren en daarmee de cyberveiligheid binnen de organisatie te verbeteren. De keuze voor de juiste interventie is afhankelijk van de grondslag van het probleem, waarom het probleem zich voordoet en de gewenste situatie.

Automatische link controle

Technologie
Help medewerkers vaststellen of iets veilig is door links automatisch te controleren.

Interventie op maat voor uw organisatie?