Passende antwoorden op cybersecurity vraagstukken.

De Cyber Security Assistant is een online tool waarin op maat interventies worden aangeboden voor cybersecurity problematiek. Op basis van de kenmerken van een gedrag wordt een selectie gemaakt van interventies, hierin worden suggesties gedaan voor het verhogen van cyberveilig gedrag. De achtergrondinformatie helpt u op weg met de implementatie en evaluatie in uw organisatie.

Over de CSA

(Onveilig) online gedrag van medewerkers wordt vaak veroorzaakt doordat cyber security het behalen van andere werkdoelen in de weg zit. Men wil bijvoorbeeld kunnen werken in de trein en logt daarom in op het wifi netwerk van de trein. Verbieden heeft vaak weinig effect. Het faciliteren van veilig gedrag is veel effectiever. TNO gelooft dat menselijk gedrag één van de pijlers is van een succesvol en geïntegreerde aanpak van cybersecurity.

Lees verder >>

Voor wie?

De Cyber Security Assistant (CSA) is bedoeld voor diegene die zich binnen hun organisatie bezighouden met het verbeteren, handhaven en monitoren van de cyber security. De CSA helpt bij het identificeren van passende interventies en het effectief inzetten ervan door:

  • Ondersteuning te geven bij de probleemanalyse.
  • Bieden van handvatten en concrete suggesties voor interventies.
  • Tips voor het meten van de effecten van interventies.